Yenilenebilir Enerji Hibe Destekleri ve Kredileri

1- TKDK IPARD II Programı

IPARD Nedir ?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” konularında yatırım yapmak isteyen işletmeleri desteklemeyi amaçlayan bir hibe programıdır.

IPARD Programı kapsamında Çiftlik Faaliyetlerini Çeşitlendirme ve İş Geliştirme konusu kapsamında 302-7 Yenilenebilir Enerji başlığı altında; proje içeriğine ve belli kriterlere göre değişkenlik gösteren, %50-%65 oranları arasında “Çatı Üzerine Kurulacak GES’ler” için hibe almak mümkün olacaktır.

Desteklenen İller

Başvuru Şartları Neler?

 • Başvuru Sahibinin Çatı GES başvurusunu yapıp “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”nu almış; TEDAŞ’a projeleri sunup proje onayını alıp, “Bağlantı Anlaşması”nı imzalamış olması gerekmektedir. Hibe programı Bağlantı Anlaşmasındaki kurulu güç dikkate alınarak değerlendirilir.
 • Başvuru sahibi gerçek vey tüzel kişinin Mikro/Küçük/Orta Büyüklükteki İşletme şartlarını sağlıyor olmalıdır.
 • TKDK’nın belirlediği diğer şartları da yerine getirebiliyor olmalıdır. (Detaylı bilgi için tıklayınız.)

2- KKYDP Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı

KKYDP Nedir ?

KKYDP, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması kriterlerinin dikkate alınarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal faaliyetlere yönelik sanayi entegrasyonlarının sağlanması için Küçük/Orta Büyüklükteki İşletmelerin desteklenmesini hedefleyen Ulusal bir destekleme programıdır.

KKYDP programı içerisinde Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon konusu kapsamında YEÜ proje koduyla yapılacak başvurular ile yatırım bütçesinin %50’si oranında “tüketim noktasıyla aynı noktada olan ve ölçülebilen yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesisleri” hibeden yararlanabilecektir.

Destenklenen İller

 • 81 il destek kapsamı içerisindedir. İllere göre destek konularının öncelikleri değişmektedir. İllere göre destek konularının önceliklerini incelemek için tıklayınız.

Başvuru Şartları Neler?

 • Başvuru Sahibinin Çatı GES başvurusunu yapıp “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”nu almış; TEDAŞ’a projeleri sunup proje onayını alıp, “Bağlantı Anlaşması”nı imzalamış olması gerekmektedir. Hibe programı Bağlantı Anlaşmasındaki kurulu güç dikkate alınarak değerlendirilir.
 • Başvuru sahibi gerçek vey tüzel kişinin Mikro/Küçük/Orta Büyüklükteki İşletme şartlarını sağlıyor olmalıdır.
 • KKYDP Uygulama Esasları’ndaki diğer şartları da sağlayabiliyor olunmalıdır. KKYDP Uygulama Esasları için tıklayınız.

3- İş Bankası Lisanssız Elektrik Üretim Kredisi

Türkiye İş Bankası, 5 MW’a kadar olan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi” gerçekleştirmek isteyen işletmelere 1 yıl ana para ödemesiz 10 yıl’a kadar vade imkanlarıyla Türk Lirası veya yabancı para cinsinden uygun kredi imkanı sunuyor.

Gerekli Şartlar ve Koşullar Neler?

 • Yatırımcının “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”nu alıp; TEDAŞ proje onay sürecini tamamlayıp, ilgili dağıtım şirketiyle “Bağlantı Anlaşması”nı imzalaması, anlaşmayı ve gerekli tüm onay/izin proje dökümanlarını bankaya ibraz etmesi gerekiyor.
 • Yapılacak tesisin sigortalatılıp, sigorta poliçesinin bankaya ibraz edilmesi gerekiyor.

4- GARANTİ BBVA Güneş Enerjisi Kredisi

Garanti BBVA Bankası, 1 MW’a kadar tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında bulunan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Daha Lisanssız Elektrik Üretimi” gerçekleştirmek isteyen işletmelere 2 yıla varan geri ödemesiz öteleme imkanıyla birlikte kredi imkanı sunuyor.

Gerekli Şartlar ve Koşullar Neler?

 • Yatırımcının “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”nu alıp; TEDAŞ proje onay sürecini tamamlayıp, ilgili dağıtım şirketiyle “Bağlantı Anlaşması”nı imzalaması, anlaşmayı ve gerekli tüm onay/izin proje dökümanlarını bankaya ibraz etmesi gerekiyor.
 • Gerekli diğer tüm belgeler için banka şubesinden bilgi alabilirsiniz.

5- Ziraat Bankası Tasarruflu Sulama Kredisi

Ziraat Bankası, tarımsal sulama sistemlerine yönelik, suyun kaynağından alınıp bağ,bahçe,tarla içine dağıtımına kadar gerekli tüm makine/teçhizat ve ekipmanlar için “0 Faiz”, “0 Komisyon”, ” 7 Yıl Vade” imkanlarıyla çiftçilere kredi imkanı sunuyor.

Krediden yararlanmak isteyenler:

 • ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olmalıdır.
 • Yağmurlama ve Damlama sulama sistemleri için yararlanabilecekler.
 • Yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları projelerin Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüklerine onaylatarak kredi başvurusu yapabilecekler.

Avantajlar:

 • Yatırımcıdan Öz Kaynak Beklentisi yok. Kredi tutarının tamamı kredilendirilebilecek.
 • Çekilen krediye faiz uygulanmayacak. Yurt içinde imal edilen tüm ürünler için %100 faiz subvansiyonu uygulanacak.
 • Yatırımcıdan komisyon alınmayacak.
 • Krediye 7 yıla varan vade uygulanabilecek.

Solventum Yenilenebilir Enerji Sistemleri olarak, güneş enerjisi projeleri yaparak çevre dostu, verimli enerji projelerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için finansal çözüm bulurken yardımcı oluyoruz. Sürecin başından sonuna kadar teknik destek veriyoruz.

Leave a Comment